’’

BT - - KULTUR -

Jeg er træt af – og jeg er ked af – at en­kel­te me­di­er og en­kel­te per­so­ner i yt­rings­fri­he­dens hel­li­ge navn ta­ger mig og langt den stør­ste del af Dan­marks og Eu­ro­pas be­folk­ning som gids­ler i de­res pri­va­te krig. Ta­ger mig som gid­sel i en sag, jeg slet ik­ke kan stå in­de for. Jeg er ik­ke Char­lie Heb­do, og jeg er ik­ke Jyl­landsPo­sten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.