BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV- GUIDE -

LOT­TE SCHAR­FF Jour­na­list

’ Dan­ske­re på tvang’

Dokumentar

I min lo­ka­le avis ser jeg hver uge alt for man­ge an­non­cer om ejendomme, der er gå­et på tvangs­auk­tion. Bag hver an­non­ce gem­mer der sig - tror jeg - en tragisk hi­sto­rie om ejer­ne af ejen­dom­men. Men an­non­cer­ne for­tæl­ler al­drig, hvad der gik galt. Det kan TV2s nye pro­gram­se­rie må­ske ret­te op på. JACOB STAEHELIN Sport­s­chef

CL- hånd­bold

Sport Aal­borg Hånd­bold får søn­dag be­søg af le­gen­da­ri­ske Bar­ce­lo­na i Cham­pions Le­ague. På det be­røm­me­de pa­pir en umu­lig op­ga­ve, men det vir­ker ik­ke us­and­syn­ligt, at nord­jy­der­ne kan ta­ge til Spa­ni­en med et godt re­sul­tat i den før­ste af to ot­ten­de­dels­fi na­ler.

DR1 SØN­DAG 16.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.