Top- bold

BT - - TV- GUIDE -

Ons­dag gæl­der det re­tu­ro­p­gø­ret imel­lem Bar­ce­lo­na og Man­che­ster Ci­ty på Camp Nou Sta­dion. Og har det ly­se­blå Man­che­ster- hold til hen­sigt at fort­sæt­te i den pre­sti­ge­fyld­te eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­ring, er det nu, de skal le­ve­re en præ­sta­tion ud over det sæd­van­li­ge. I sid­ste sæ­son eks­pe­de­re­de Bar­ce­lo­na M. C. ud af Cham­pions Le­ague med sam­let 4- 1, og spil­ler Ci­ty, som de gjor­de på hjem­me­ba­ne, kan det ik­ke ude­luk­kes, at en lig­nen­de sam­let sejr vil en­de med at brin­ge Bar­ce­lo­na vi­de­re til kvart­fi­na­ler­ne.

TV3 + ONS­DAG 20.00 ’ BAR­CE­LO­NA IMOD MAN­CHE­STER CI­TY’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.