Tæt på L. O. C.

BT - - TV- GUIDE -

L. O. C. er en af Dan­marks stør­ste rap­pe­re. Bag sig har han en lang kar­ri­e­re med suc­ce­ser, ned­t­u­re og et al­ko­hol­mis­brug, som han lag­de bag sig for 10 år si­den. Nu har DR3 få­et unik ad­gang til Li­am O’Con­nors liv. Vi føl­ger ham, fra han af­slut­ter sin se­ne­ste tur­né i hjem­by­en Aar­hus, til han af­sø­ger nye mu­si­kal­ske jagt­mar­ker med sit næ­ste ud­spil ’ Grand Cru’. Sam­ti­dig skal L. O. C. fin­de tid til at væ­re sam­men med sin hu­stru på tred­je år, tv- stjer­nen Chri­sti­a­ne Schaum­burgMül­ler. Vi mø­der L. O. C. som per­for­mer, sangskri­ver og men­ne­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.