De græn­se­lø­se mord

BT - - TV- GUIDE - Lars Mik­kel­sen i ’ Mord uden græn­ser’. Fo­to: DR1

An­mel­del­ser­ne har væ­ret blan­de­de. Men suc­ces­sen for den dansk, tysk, bel­gi­ske se­rie er ufor­tyn­det. Theo Jan­ke og hans dat­ter bli­ver fun­det dræbt af skud. Net­tet stram­mes om­kring mil­li­ar­dæ­ren Louk­auskis, da spo­ret af de to mord fø­rer til Bru­no Koop­man, Louk­auskis’ per­son­li­ge sik­ker­heds­chef. Ha­rald kom­mer i kon­takt med en un­dercovera­gent, der ar­bej­der i Louk­auskis’ or­ga­ni­sa­tion. Det la­der til, at Louk­auskis’ eks- ko­ne Da­hlia og Bru­no har kon­spi- re­ret imod Louk­auskis, li­ge si­den han snød hen­de for mas­ser af pen­ge ef­ter skils­mis­sen. DR1 SØN­DAG 20.00 ’ MORD UDEN GRÆN­SER’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.