Skøn sur­fing i Po­ly­nesi­en

BT - - TV- GUIDE - Fo­to: TV2

Mikkel Beha Eri­ch­sen og fa­mi­li­en er på nye even­tyr i det enor­me Stil­le­hav Ta­to­ve­rin­ger stam­mer op­rin­de­ligt fra Po­ly­nesi­en, hvor man har dyr­ket den smer­te­ful­de kro­p­s­udsmyk­ning i tu­sin­der af år. Der­for er det na­tur­lig­vis og­så her, at Theis over­ve­jer at få la­vet en ta­to­ve­ring, der skal sym­bo­li­se­re hans og Emils ver­den­s­om­sej- ling. På øen Nuku Hi­va bli­ver he­le fa­mi­li­en in­vi­te­ret til po­ly­ne­sisk gri­se­fest hjem­me hos den lo­ka­le gu­i­de Ri­chard. Men gri­sen skal først fan­ges og slag­tes, in­den den bli­ver stegt i fem ti­mer, ind­pak­ket i ba­nan­bla­de.

Der er go­de mu­lig­he­der for at sur­fe i Po­ly­nesi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.