Fy­sik og hu­mor

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV- GUIDE -

Så er Lars Hjorts­høj igen klar til at ud­for­dre seks kend­te sku­e­spil­le­re og ko­mi­ke­re i en ræk­ke im­pro­vi­sa­tions­le­ge og fy­si­ske gæt­te­kon­kur­ren­cer, men der bli­ver og­så tid en snak i so­fa­er­ne Det fa­ste hold be­stå­en­de af Ni­els Ol­sen, An­dreas Bo, Li­se Baa­strup og Chri­sti­an Fuh­len­dor­ff får sel­skab af ko­mi­ker­ne Bri­an Lyk­ke og Thomas War­berg. Rundt på gul­vet TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.