She­riff en er ude

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV- GUIDE -

Dan mi­ste­de kon­trol­len i for­bin­del­se med an­hol­del­sen af Frank, og den fejl bru­ger Mor­ton til at skub­be she­riff en ud på et si­despor og selv over­ta­ge sty rin­gen. Frank hæv­der, at han er uskyl­dig, men Mor­ton byg­ger en over­be­vi­sen­de sag imod ham. Hil­dur er for­fær­det over, at she­riff en har til­ba­ge­holdt in­for­ma­tio­ner om den span­ske kvin­de. For­ti­tu­de TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.