Ke­vin klar igen

BT - - TV- GUIDE -

Al­bert Park i Mel­bour­ne er tra­di­tio­nen tro vært for sæ­so­nens før­ste For­mel 1- løb. De ni teams og 18 kørere er tænd­te in­den den nye sæ­son. Sid­ste år vandt Ni­co Ros­berg lø­bet for­an Da­ni­el Ric­ci­ar­do og Ke­vin Magnus­sen. Ric­ci­ar­do blev dog se­ne­re diskva­li­fi ce­ret, hvil­ket ryk­ke­de den dan­ske F1- rook­ie op på 2. plad­sen. Kan Ke­vin gen­ta­ge det? For­mel 1 TV3+: 05.00

Ab Ab­by Ri­ch­ter er en tv- pro­du­cer, d der ik­keikk har held i kær­lig­hed. Hen­des jagt på den per­fek­te mand har gjort, at hun for­bli­ver håb­løst sing­le. Hun får en brat op­våg­ning, da hen­des che­fer sæt­ter hen­de sam­men med Mi­ke Chadway - en macho tv- vært, der lover at for­tæl­le hen­de den skin­bar­li­ge sand­hed om, hvad der får mænd og kvin­der på kro­gen. Hans sne­di­ge ma­nøv­rer fø­rer dog til et uven­tet re­sul­tat. The Ug­ly Truth TV3: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.