Rapkæft et læ­rer

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV- GUIDE -

In­klu­sion har ført stort kuld dybt util­pas­se­de ele­ver ind på sko­len. Ri­ta ar­ran­ge­rer en valg­kamp mel­lem to dren­ge i sin 8. klas­se på grund af det fo­re­stå­en­de kom­mu­nalvalg. Hjør­dis' kæ­re­ste er ble­vet an­sat på sko­len, og det ska­ber kur­rer på trå­den. Den nye triv­sels­rap­port bli­ver des­u­den en vig­tig brik i for­hol­det mel­lem Ri­ta og Hel­le. Ri­ta TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.