Royalt be­søg

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV- GUIDE -

I dis­se da­ge er dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­rik vær­ter for Ne­der­lan­de­nes kon­ge­par, kong Wil­lemAle­xan­der og dron­ning Máxi­ma, der afl æg­ger stats­be­søg i Dan­mark. TV 2 vi­ser et sam­men­drag fra den før­ste dag af stats­be­sø­get, som sæt­ter fo­kus den grøn­ne in­nova­ti­ve vækst på dags­or­den. Na­ta­sja Cro­ne er vært. Gal­la­mid­dag TV 2: 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.