Le­ver af dat­ter

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV- GUIDE -

Eft er 30 år med fast ar­bej­de går Lo­ne ned med en svær de­pres­sion. De­pres­sio­nen gør, at alt bli­ver uover­sku­e­ligt. Lo­ne mi­ster først si­ne dag­pen­ge, si­den kon­tant­hjæl­pen, og i et helt år får hun in­gen so­ci­a­le ydel­ser. Lo­ne og hen­des dat­ter Sig­ne på 17 år le­ver af de pen­ge, Sig­ne tje­ner på si­ne to fri­tidsjob. Kan rå­d­gi­ver­ne hjæl­pe? Dan­ske­re på tvang TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.