Gla­de gæ­ster

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV- GUIDE -

Kan man dri­ve et ho­tel, hvis man kun an­sæt­ter so­ci­alt ud­sat­te men­ne­sker – f. eks. psy­kisk sy­ge, ud­vik­lings­hæm­me­de og han­di­cap­pe­de? Mag­ter den grup­pe bor­ge­re så­dan en op­ga­ve? Tæt ved Brovst i Nord­jyl­land har man gjort for­sø­get med Sko­vs­gaard Ho­tel, og at døm­me eft er be­søgstal og ar­ran­ge­men­ter er mo­del­len en suc­ces. Hal­løj på Ho­tel­let DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.