HJULMDAANMARKNS

DBUs fem benspænd for Mor­ten Ol­sen

BT - - SPORTEN -

8. novem­ber 2014

Mor­ten Ol­sen- fa­vo­rit­ten Pe­ter Bon­de bli­ver over­set til job­bet som ta­len­t­ud­vik­lings­chef, selv­om det er en stil­ling, som Mor­ten Ol­sen og Pe­ter Bon­de har væ­ret sto­re for­ta­le­re for i fle­re år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.