SKE VERS

BT - - SPORTEN - » Hvem vin­der VM? « » Det ved kun Gud « Zla­tan da hans seksu­a­li- tet bli­ver be­tviv­let Zla­tan om sin op­vækst Zla­tan om sit eget ta­lent Zla­tan om sin egen vær­di i bil- me­ta­for Zla­tan, der er svært til­freds med sig selv

Jour­na­list:

Zla­tan:

Jour­na­list: » Det er lidt svært at spør­ge ham «

Zla­tan: » Hvor­for? Du står over for ham

li­ge nu « » Først gik jeg til ven­stre, det gjor­de han og­så. Så gik jeg til høj­re, og det gjor­de han og­så. Så gik jeg til ven­stre igen, og han gik ud for at kø­be en ho­t­dog « Zla­tan om den tid­li­ge­re Li­ver­pool- midt­stop­per Step­ha­ne Hen­choz’

for­svars­spil

» Kom over til mit hus, skat, og tag din sø­ster med. Så skal jeg vi­se dig, hvem der er bøs­se «

» Én ting er sik­kert. Et VM uden mig er ik­ke værd

at se «

» Jeg ska­de­de dig ik­ke med vil­je, og det ved du godt. Hvis du be­skyl­der mig for det igen, så brækker jeg beg­ge di­ne ben, og da vil det væ­re med vil­je « Zla­tan til be­skyld­nin­ger­ne om, at han for­søg­te at ska­de Ra­fa­el van der Vaart

med vil­je » En­gang klæd­te jeg mig ud helt i sort, Ram­bo- sty­le, og tog en mas­siv boltsaks og stjal en mi­li­tærmotor­cy­kel « » Ony­ewu lig­ne­de en svær­vægts­bok­ser. Han var tæt på 196 cen­ti­me­ter, og han ve­je­de over 95 ki­lo, men han kun­ne

ik­ke sty­re mig « Zla­tan om mø­det med sin tid­li­ge­re AC Milan- hold­kam­me­rat

Ogu­chi Ony­ewu » Jeg kan spil­le på samt­li­ge 11 po­si­tio­ner, for­di en god spil­ler kan

spil­le overalt « » Når du kø­ber mig, så kø­ber du en Fer­ra­ri « » Jeg kan ik­ke la­de væ­re med at gri­ne over, hvor per­fekt

jeg er «

» Hvis Roo­ney sta­dig vil skif­te til som­mer, vil jeg rå­de ham til at kom­me og spil­le med mig i Pa­ris. Men han vil­le væ­re nødt til at væn­ne sig til, at Zla­tan scorer bed­re

mål end ham « Zla­tan om Way­ne Roo­neys

mu­li­ge skif­te væk fra Man­che­ster Uni­ted

Fo­to: AFP

Zla­tan om VM i Bra­si­li­en, hvor Sve­ri­ge røg ud i play­off- kam­pe­ne mod

Portu­gal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.