Bed­re end bæn­ken

Wol­fsburg- re­ser­ven Ni­ck­las Bendt­ner fi k 20 dy­re­ba­re mi­nut­ter i sejr over In­ter

BT - - SPORTEN - EU­RO­PA LE­AGUE Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk Fo­to: Reu­ters

Eu­ro­pa Le­ague har nu nå­et 1/ 8- fi na­ler­ne, og tre dan­ske­re var i ak­tion. Ni­ck­las Bendt­ner fi k 20 mi­nut­ters spil­le­tid for Wol­fsburg, da an­gri­be­ren blev skift et ind ved stil­lin­gen 2- 1 til ty sker­ne hjem­me mod In­ter.

Seks mi­nut­ter se­ne­re la­ve­de Ni­ck­las Bendt­ner ra­va­ge i In­ters mur, og her­fra kun­ne han se hold­kam­me­ra­ten Ke­vin de Bruy­ne skrue bol­den over i det lan­ge hjør­ne di­rek­te på fris­park.

Tæt­te­re på at ha­ve ak­tier i et mål kom den dan­ske lands­holds­an­gri­ber ik­ke, men han søg­te fl it­tigt med ind i fel­tet, når ty­sker­ne rul­le­de frem og fi k sat Ke­vin de Bruy­ne op til en stor chan­ce.

Tysk optur

In­ter kom i front i før­ste halv­leg, men Nal­do og to mål af Ke­vin de Bruy­ne gav et ret­vi­sen­de re­sul­ta­tet af de 90 mi­nut­ter.

Mø­det mel­lem de to hold var me­re end en 1/ 8- fi na­le - det var et sta­tu­stjek på Bun- des­liga­en på vej frem og stag­ne­ren­de Se­rie A.

For knap fem år si­den vandt In­ter Cham­pions Le­ague over FC Bay­ern Mün­chen. Der har ik­ke væ­ret et ita­li­ensk hold i en eu­ro­pæ­isk fi na­le si­den og gan­ske sym­bolsk har den ty­ske Bun­des­liga ’ ædt’ en af Se­rie As bil­let­ter til Cham­pions Le­ague ik­ke mindst tak­ket væ­re fi na­le­plad­ser til FC Bay­ern og Dort­mund.

Den do­mi­nans kom til sy­ne på ba­nen i Wol­fsburg. Før­ste halv­leg var en jævn­byr­dig aff ære, men i an­den halv­leg var der gan­ske en­kelt klas­se­for­skel på et tysk hold på vej frem og med del­ta­gel­se i Cham­pions Le­ague næ­ste sæ­son, og et ita­li­ensk stor­hold så fal­met som en dug på bor­det i en bag­gårds­re­stau­rant.

Hæ­der­ligt ne­der­lag

An­det­steds var Ni­co­lai Boi­le­sen og Las­se Schö­ne på ba­nen for Ajax Am­ster­dam, mens Lucas Andersen blev på ud­skift nings­bæn­ken.

De hol­land­ske me­stre tog ude liv­tag med ukrain­ske Dni­pro, hvor vær­ter­ne vandt 1- 0. Det be­sked­ne ne­der­lag er dog et ri­me­ligt ud­gangs­punkt for Ajax at ta­ge med til re­tur­mø­det i Am­ster­dam.

Club Brug­ge har væ­ret en dan­sker­dræ­ber i den­ne sæ­son og har sendt Brønd­by, FCK og AaB ud i det eu­ro­pæ­i­ske mør­ke. Med en 2- 1 sejr over Besik­tas står bel­gi­er­ne med go­de kort på hån­den for at gø­re det sam­me ved det tyr­ki­ske tra­di­tions­hold.

EU­RO­PA LE­AGUE

Mål: 0- 1 Pa­la­cio ( 6.), 1- 1 Nal­do ( 28.), 2- 1 de Bruy­ne ( 63.), 3- 1 de Bruy­ne ( 76.)

Med to mål fik Ke­vin de Bruy­ne gjort fin re­k­la­me for sig selv i Wol­fsburgs sejr over In­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.