DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

TYS­KLAND 2. BUN­DES­LIGA, KLOK­KEN 18: 30 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Ke­vin Magnus­sen skal i we­e­ken­den for­sø­ge at gen­ta­ge sin im­po­ne­ren­de 2. plads fra sid­ste års au­stral­ske For­mel 1 Grand Prix i Mel­bour­ne.

Dan­ske Spil vur­de­rer, at dan­ske­rens chan­cer er tæt på fi ft y- fi ty for at kom­me i Top 10 med 1,90 på en pla­ce­ring mel­lem de 10 bed­ste og 1,80 på, at det ik­ke sker.

Spør­ger man der­i­mod Od­dset- spil­ler­ne er bil­le­det ra­di­kalt an­der­le­des. He­le 90 pro­cent af al­le ind­skud er kom­met på, at han ik­ke kom­mer i Top 10.

» Vi kan se, at dan­sker­ne har en helt an­den til­tro til Ke­vin Magnus­sens ev­ner sam­men­lig­net med sid­ste års For­mel 1- sæ­son. Li­ge si­den det stod klart, at Ke­vin vil­le få en plads i McLa­ren- ra­ce­ren i Mel­bour­ne har Od­dset- spil­ler­ne dag for dag væ­ret vil­de med at spil­le på, at Ke­vin ik­ke kom­mer i Top 10 i lø­bet, « si­ger Mor­ten Overgaard fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.