2,40

BT - - SPORTEN -

Rung­sted hav­de læn­ge sen­sa­tio­nen in­den­for ræk­ke­vid­de, men eft er ne­der­la­get se­ne­st hjem­me er det me­get svært at se an­det end en klar Her­ning- sejr i den­ne sy­ven­de og af­gø­ren­de kamp. Rung­sted har sta­dig den stær­ke ba­ck Phil Paquet i ka­ran­tæ­ne, og oveni ud­gik Jo­el Jo­hans­son tid­ligt i den før­ste kamp, så han er tvivl­s­om til den­ne - og da man ik­ke har den sto­re bredde på ba­ck­si­den, er det afb ræk, der gør me­get ondt på Rung­sted. Her­ning vandt bå­de kamp fem og seks med tre mål og bør kun­ne gø­re mindst det sam­me i den­ne sy­ven­de kamp.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.