Hvor­for bru­ger dan­sker­ne mil­li­ar­der på de­res kæ­le­dyr?

BT - - NYHEDER -

Hvor­for i al­ver­den bru­ger dan­sker­ne 6 mia. kr. og en mas­se tid og ener­gi på kæ­le­dyr? Det har bi­o­log Anders Ko­fo­ed sat sig for at fi nde ud af. Anders er ky­ni­ker, der er klar til at afl ive dyr, som er sy­ge. Er der no­get, han ik­ke har for­stå­et? Og hvor­dan har han det med at ha­ve et kæ­le­dyr selv? Kan Anders knyt­te sig til en kæle­gris og hol­de så me­get af den, at han ik­ke kan spi­se den?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.