På kat­te­po­ter

BT - - NYHEDER -

Den sven­ske re­ge­ring er ble­vet uven­ner med det sau­di­a­ra­bi­ske re­gi­me. Dels på grund af en op­sagt vå­be­naft ale, dels for­di uden­rigs­mi­ni­ste­ren har ud­trykt kri­tik af mang­len på ba­sa­le men­ne­ske­ret­tig­he­der i dik­ta­tur­sta­ten. I Dan­mark går re­ge­rin­gen den mod­sat­te vej og for­søm­mer in­gen lej­lig­hed til at plea­se de sten­ri­ge olies­hei­ker, som idøm­mer kvin­der off ent­li­ge pisk, eft er at de er ble­vet grup­pe­vold­ta­get.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.