Pisk, gu­lerod og ar­bej­de

BT - - NYHEDER -

Det dan­ske sam­fund kan ik­ke bæ­re at fast­hol­de et so­ci­alt sik­ker­heds­net, der gør det så lidt at­trak­tivt at tje­ne si­ne eg­ne pen­ge, som kon­tant­hjæl­pen og de so­ci­a­le ydel­ser i nog­le til­fæl­de gør. Det er en sym­pa­tisk tan­ke, at men­ne­sker skal lok­kes i ar­bej­de med gu­lerod, men vir­ke­lig­he­den vi­ser, at pisk – el­ler et øko­no­misk in­ci­ta­ment – vir­ker bed­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.