For­år­s­vej­ret er på re­træte

BT - - NYHEDER -

Den se­ne­ste uge har budt på flot solskins­vejr og plus­gra­der, men i we­e­ken­den ser for­år­s­vej­ret ud til at væ­re på re­træte, ly­der prog­no­sen fra Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut ( DMI).

» I for­hold til det vejr, vi har haft de se­ne­ste da­ge, må jeg desvær­re si­ge, at vi luk­ker no­get ned for so­len i we­e­ken­den, « for­tæl­ler vagt­ha­ven­de me­te­o­r­o­log Lars Hen­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.