’’

BT - - NYHEDER - Den 48- åri­ge lottovinder

Det lig­ger så dybt i mig, at man ik­ke skal rut­te med pen­ge­ne. Og­så selv om man er mul­ti­mil­li­o­nær

På trods af en ge­vinst på me­re end en kvart mil­li­ard kro­ner, så har lot­tovin­de­ren ik­ke helt slup­pet si­ne nøj­som­me va­ner.

Kø­ber sta­dig på til­bud

» Jeg går sta­dig ef­ter til­bud­de­ne i su­per­mar­ke­det. Stryhn’s le­ver­postej, for ek­sem­pel – hvis der står en pak­ke, som har ramt ud­løbs­da­gen, så kø­ber jeg den. Det vil al­tid væ­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.