Sven­sker­ne vil afh øre As­san­ge i London

BT - - NYHEDER - WikiLe­aks- stif­ter Juli­an As­san­ge. Fo­to: EPA

SVE­RI­GE

An­kla­ge­re i Sve­ri­ge har bedt WikiLe­aks- stift er Juli­an As­san­ge om til­la­del­se til at af­hø­re ham i London, hvor han sta­dig be­fi nder sig på den ecu­a­do­ri­an­ske am­bas­sa­de. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Ankla­geyn­dig­he­den øn­sker og­så at ta­ge en dna- test af As­san­ge. WikiLe­aks- stift eren har op­holdt sig på Ecu­a­dors am­bas­sa­de si­den 2012 for at und­gå ud­le­ve­ring til Sve­ri­ge, hvor han er mistænkt for seksu­el­le over­greb og voldtægt, an­kla­ger som As­san­ge be­næg­ter.

Fryg­ter ud­le­ve­ring til USA

As­san­ges ad­vo­kat op­ly­ser iføl­ge Sky News, at han hil­ser an­mod­nin­gen vel­kom­men.

Den au­stral­ske stats­bor­ger har tid­li­ge­re ud­talt, at han fryg­ter, Sve­ri­ge vil ud­le­ve­re ham til USA, hvor han ri­si­ke­rer at bli­ve rets­for­fulgt for en af de stør­ste in­for­ma­tions­læka­ger i ame­ri­kansk hi­sto­rie. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.