’’

BT - - NYHEDER -

Jeg ser en skov fyldt med strip­per­stæn­ger. Und­skyld, men jeg sy­nes, det er et vul­gært sang­valg, Re­mee

Thomas Bla­ch­man om La­dy Ga­ga- sang til Emi­lie Est­her

15- åri­ge Emi­lie Est­her har gen­nem he­le pro­gram­met væ­ret bå­de se­er­nes og dom­mer­nes fa­vo­rit til at vin­de årets kon­kur­ren­ce. Og med su­per­stjer­nen La­dy Ga­gas hit ’ Po­ker Fa­ce’ vi­ste hun igen, hvor stor en stem­me hun har. Men den al­tid kon­tan­te dom­mer Thomas Bla­ch­man bed mest mær­ke i san­gen, der i hans øj­ne ik­ke pas­se­de til så ung en pi­ge.

» Jeg ser en skov fyldt med strip­per­stæn­ger. Und­skyld, men jeg sy­nes, det er et vul­gært sang­valg, Re­mee, « sag­de han med en ty­de­lig ir­ri­ta­tion

Til sidst måt­te Ba­raa san­de, at ’ X Fa­ctor’ er ov­re for ham, da en be­kla­gen­de Li­na Rafn send­te ham hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.