’’

BT - - KULTUR -

Tid­li­ge­re hav­de jeg en grund­læg­gen­de pa­ci­fi­stisk indstil­ling. Fred for en­hver pris. Men ef­ter 9/ 11 tænk­te jeg, at nu var græn­sen nå­et. Så me­get for pa­ci­fis­men

» Man kan læ­re af hi­sto­ri­en. Hvor­for gik det så galt den­gang i Spa­ni­en, hvor tu­sin­der af men­ne­sker blev slag­tet og tor­te­ret? Kan vi bru­ge vo­res vi­den om den tid til no­get i dag?, « si­ger Ved­sø Ole­sen.

Hun til­fø­jer, at hun som ro­man­for­fat­ter ik­ke prø­ver at væ­re en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.