Hel­ten Har­ri­son

BT - - TV - AD­VEN­TU­RE

Året er 1957, og den kol­de krig kø­rer på sit hø­je­ste. Den be­røm­te ark æo­log In­di­a­na Jo­nes er til­ba­ge fra sit se­ne­ste even­ty r og be­fi nder sig at­ter som un­der­vi­ser på Mars­hall Col­le­ge. Men tra­di­tio­nen tro va­rer idyl­len al­drig alt for læn­ge, og snart har In­di­a­na Jo­nes end­nu en- gang ka­stet sig ud i et hæs­blæ­sen­de even­ty r. Den­ne gang rej­ser han til Peru og får føl­ge­skab af den un­ge re­bel Mutt Wil­li­ams. Sam­men går de på jagt eft er nog­le le­gen­da­ri­ske ar­te­fak­ter i form af et sæt vær­di­ful­de krystal­kra­ni­er, der lig­ger gemt i ru­i­ner­ne af den un­derjor­di- ske by Aka­tor. Men ik­ke nok med det, for ind i bil­le­det bra­ger den død­brin­gen­de agent Iri­na Spal­ko fra Sov­je­tu­ni­o­nen, som vil gø­re alt for at få fi ngre i de magt­ful­de ar­te­fak­ter – og får rus­ser­ne først fat i skat­ten, vil det ik­ke va­re læn­ge, før det vil l yk­kes dem at ero­bre ver­dens­her- re­døm­met. Den kol­de krig, mysti­ske Peru, krystal­kra­ni­er og Sov­je­tu­ni­o­nens far­lig­ste skurk li­ge i hæ­le­ne – SÅ er sce­nen sat for Har­ri­son Ford,

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: der end­nu en­gang er hop­pet i rol­len som In­di­a­na Jo­nes. ( TV3)

Selv­om Har­ri­son Ford er ved at væ­re lidt op­pe i åre­ne, le­ve­rer han va­ren i rol­len som In­di­a­na Jo­nes i Ste­ven Spi­el­bergs vel­lyk­ke­de ad­ven­tu­re­fi lm fra 2008. Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.