3x

BT - - TV -

DJÆV­LEØ­EN THE LAST LE­GION Det fal­den­de ro­mer­ri­ges sid­ste kej­ser, 12- åri­ge Ro­mulus Au­gustus, når kun at re­ge­re i én dag, før han mi­ster alt og al­le.

Kl. 17.05

Kl. 21.00

Ge­e­na Da­vis.

Sjæl­dent har pira­ter haft en me­re char­me­ren­de sørø­ver­kap­ta­jn, men Mor­gan Adams har ar­vet sku­den af sin far. Fa­de­rens sid­ste ga­ve til hen­de er en del af et skat­te­kort, så hun stæv­ner ud for at fi nde re­sten af kor­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.