3x

BT - - TV -

FIRELIGHTI al hem­me­lig­hed mø­des den fat­ti­ge gu­ver­nan­te Elisa­beth med god­se­je­ren Char­les for at bli­ve gravid mod be­ta­ling. Syv år se­ne­re mø­des de to igen, da Elisa­beth bli­ver an­sat i Char­les’ hu­stand som gu­ver­nan­te for sin egen dat­ter. THE NAN­NY DI­A­RI­ES An­nie Brad­do­ck er li­ge ble­vet fær­dig på uni­ver­si­te­tet og ta­ger en stil­ling som bar­nepi­ge hos en vel­ha­ven­de fa­mi­lie.

Kl. 00.05

Step­hen Dil­la­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.