3x

BT - - TV -

SOLKONGEN Tom­my bli­ver sendt i job­træ­ning hos en elek­tri­ker, og hans før­ste job er at skift e rør på sen­ge­ne i et sol­cen­ter. Eje­ren af cen­tret, mi­dal­dren­de Sus­se, fo­rel­sker sig straks i den un­ge hånd­vær­ker, og han er hel­ler ik­ke upå­vir­ket. 40 YEAR OLD VIRGIN 40- åri­ge An­dy Stitzer har op­nå­et en hel del i sit liv, men har al­drig haft sex! Er det nu så vig­tigt?

Kl. 21.00

Kl. 22.30

Ni­ko­laj Lie Kaas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.