Kia med tur­bo og dob­belt­kob­ling

BT - - BILER -

Syd­kore­an­ske Kia blæ­ser til of­fen­siv, når de se­ne­re på året in­tro­du­ce­rer de­res GT- li­ne ud­ga­ve af Kia Ce­ed. Den bli­ver lan­ce­ret med kore­a­ner­nes før­ste down­size­de 3- cy­lin­dre­de ben­zin­tur­bo­mo­tor på 1 li­ter, som yder 120 hk. Ud­over den nye mo­tor fås Ce­ed GT- li­ne og­så med en ny­ud­vik­let 7- trins dob­belt­kob­lings­gear­kas­se, der skal ta­ge kam­pen op mod VW­grup­pens DSG- gear. hedr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.