Før­ste helårs­dæk fra Mi­che­lin

BT - - BILER -

Fran­ske Mi­che­lin har hidtil af­vist at frem­stil­le helårs­dæk a la kon­kur­ren­ten Goo­dy­ear, der i åre­vis har pro­du­ce­ret det gan­ske ud­mær­ke­de Vector 4Sea­sons. Men fransk­mæn­de­ne er til­sy­ne­la­den­de kom­met på an­dre tan­ker, for nu kom­mer de med Cros­sCli­ma­te, der - som det hed­der - » for­e­ner som­merog vin­ter­tek­no­lo­gi i ét og sam­me dæk « . Dæk­ket er klar til salg i maj. mor­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.