Til­ba­ge fra de dø­de

BT - - BILER -

Bil­ud­stil­lin­gen i Genève stod i genop­stan­del­sens tegn. He­le to tra­di­tions­mær­ker, der el­lers af­gik ved dø­den i for­ri­ge år­hund­re­de, gør klar til en re­lan­ce­ring. Det dre­jer sig om ty­ske Borgward og bri­ti­ske Jensen. Ty­sker­ne var kendt for at la­ve stil­li­ge pre­sti­ge­bi­ler, mens Jensen la­ve­de stor GTsport­s­vog­ne. Må­let er, at lan­ce­rer bi­ler i mær­ker­nes op­rin­de­li­ge ånd, men desvær­re må vi ven­te til sidst på 2015, før no­gen af mær­ker­ne er klar til at vi­se re­gu­læ­re kon­cept­bi­ler. Jensen hav­de dog et bil­le­de af den­ne mo­del. hedr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.