Min­dre støj i Ma­z­da 6

BT - - BILER -

Vi har of­te rost Ma­z­das sto­re mel­lem­klas­se­bil med ef­ter­nav­net 6 til sky­er­ne. Den kø­rer frem­ra­gen­de, har klas­sens bed­ste gearskif­te og ser be­snæ­ren­de ud. Men ly­di­so­le­rin­gen har hal­tet. Men nu in­tro­du­ce­rer Ma­z­da en face­lif­tet ud­ga­ve af 6’ eren, hvor net­op ly­di­so­le­ring har væ­ret et pri­mært ind­sats­om­rå­de. Læg der­til et in­te­r­i­ør i lækre­re ma­te­ri­a­ler, me­re ud­styr, mu­lig­hed for 4X4 og en tæt på uæn­dret pris, og vi kan ik­ke ven­te med at kom­me bag rat­tet. hedr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.