NS VÆR­STE ÅR

BT - - SPORTEN -

LØR­DAG 14. MARTS 2015

Det se­ne­ste år har nær­mest væ­ret én stor nidstir­rings­kon­kur­ren­ce mel­lem Mor­ten Ol­sen

og DBU- di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er ( med ryg­gen til) – selv om Ol­sen selv af­vi­ser, at der er kold luft mel­lem ham og DBU- top­pen.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.