’’

BT - - SPORTEN -

Hvis vi kun­ne væl­ge, vil­le vi hel­le­re slå OB ved at væ­re bedst på bol­den end at væ­re bedst til at spar­ke den op i luft en

Martin Ørnskov, om den pri­mi­ti­ve spil­lestil, Brønd­by spil­ler på hjem­me­ba­ne

ting. I dag ( i går, red.) var det selv­føl­ge­lig ind­læg og løb i fel­tet, og der var no­get med nog­le an­den­bol­de ude i fel­tet, så for­ment­lig kom­mer der og­så nog­le tred­je­bol­de til an­gri­ber­ne. Så al­le de små ting, vi har kun­net ju­ste­re på, har vi gjort, « på­pe­ger Thomas Frank og til­fø­jer:

» Vi går ben­hårdt eft er at vin­de. Vi vil ha­ve den sejr, og vi er for­ban­de­de over, at vi ik­ke har få­et de tre po­int. Vi vil ha­ve det her start­skud på vo­res for­år, for det er dét, vi mang­ler. Der har væ­ret rig­tig man­ge ting på man­ge pa­ra­me­tre, hvor vi har le­ve- ret vir­ke­lig im­po­ne­ren­de, men nu vil vi ha­ve den sejr, og der­for vin­der vi selv­føl­ge­lig på søn­dag ( i mor­gen, red.). «

Brønd­by har fort­sat Da­rio Du­mic og Jo­han El­man­der ude med ka­ran­tæ­ne, mens El­ba­san Ras­ha­ni er ska­det. El­lers er al­le mand klar – her­un­der kap­ta­j­nen, Da­ni­el Ag­ger, der el­lers måt­te ud­gå i søn­da­gens kamp mod FCK med ma­ve­s­mer­ter. Ag­ger træ­ne­de dog kun med i en halv ti­me i går, men træ­ner Thomas Frank for­sik­rer, at han er i spil til kam­pen, der spil­les klok­ken 19.00.

At døm­me ef­ter gårs­da­gens træ­ning i Brønd­by, vil luft­du­el­ler som den­ne mod FC Midtjyl­land præ­ge kam­pen mod OB på søn­dag – tak­ket væ­re Brønd­by Sta­dions elen­di­ge græstæp­pe. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.