’ UL­VE­NE’ KAN LUG

FCM- mat­chvin­der Jakob Poul­sen var i højt hu­mør eft er sej­ren i Su­per­liga- topkam­pen mod Ran­ders

BT - - SPORTEN - GOD MORAL Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

12 po­int!

Så stort er Su­per­liga- top­hol­det FC Midtjyl­lands for­spring nu til FC Kø­ben­havn på an­den­plad­sen.

» Der er in­gen grund til at pak­ke det ind læn­ge­re. Vo­res guld­chan­cer er sinds­sygt go­de, « sag­de Jakob Poul­sen, der blev mat­chvin­der, da han to mi­nut­ter før tid score­de sej­rs­må­let til 2- 1 i gårs­da­gens topkamp mod Ran­ders FC.

» Fak­tisk var mit fris­park ik­ke sær­ligt godt ud­ført. Men lad det nu lig­ge. Hvis mester­ska­bet kom­mer i hus, er det en stor per­son­lig drøm, der går i op­fyl­del­se. Som spil­ler har jeg vun­det et par in­den­dørs- tur­ne­rin­ger, og da jeg re­præ­sen­te­re­de SC He­e­ren­ve­en ( 2006- 2008, red.), var jeg med til at vin­de den næst­bed­ste hol­land­ske ræk­ke. Men det er præ­sta­tio­ner, der for længst er gå­et i glem­me­bo­gen. Det er jeg til gen­gæld sik­ker på, at en guld- ero­bring på ’ he­den’ ik­ke vil gø­re, « sag­de Jakob Poul­sen, der ga­ran­te­re­de, at han eft er som­mer­fe­ri­en er med i den FCM- trup, som eft er alt at døm­me får mu­lig­he­den for at kva­li­fi ce­re sig til Cham­pions Le­ague.

» Min kon­trakt ud­lø­ber først i 2018. Så klub­ben slip­per ik­ke for mig, « sag­de han med et smil.

Eft er kam­pen fo­ku­se­re­de FCM- an­fø­rer Kri­sti­an Bach Bak, der i slut­nin­gen af før­ste halv­leg ud­lig­ne­de Ran­ders FC’s fø­ring, på hol­dets go­de moral.

» Det er top­holds­ag­tigt at vin­de en kamp som den­ne, hvor vi læn­ge er bag­ud. Jeg sy­nes, vi le­ve­rer vo­res dår­lig­ste præ­sta­tion i den­ne sæ­son. De­fen­sivt var det skidt. Kun for­di Jo­han Da­hlin ( må­l­mand, red.) var stærkt spil­len­de, ind­kas­se­re­de vi blot en en­kelt Ran­ders- scor­ing, « sag­de Kri­sti­an Bach Bak og til­fø­je­de:

» I tid­li­ge­re sæ­so­ner vil­le vi ha­ve tabt en kamp som den­ne. Men det er, som om alt går vo­res vej i øje­blik­ket. Det er frem­ra­gen­de, at vi i vo­res

LØ RLØDRADGA 1G4 1.4 M. MAARRTTSS 2 2001155

Jakob Poul­sen ( i mid­ten) tør godt snak­ke om guld til FC Midtjyl­land ef­ter sej­ren over Ran­ders FC. Fo­to: Bo Am­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.