FCM fast­hol­der før­ste­plad­sen

BT - - SPORTEN -

Op­stil­ling: 4- 1- 4- 1

UD­SKIFT­NIN­GER: AD­VARS­LER: UD­VIS­NIN­GER:

Snit: 5,5

Der var dømt Su­per­liga- topop­gør i det jy­ske. Men selv om num­mer tre, Ran­ders FC, ud­for­dre­de FC Midtjyl­lands mester­skabs­fa­vo­rit­ter duk­ke­de der blot 5.463 til­sku­e­re op. De blev til gen­gæld vid­ner til en me­re be­gi­ven­heds­rig end vel­spil­let kamp, som FC Midtjyl­land vandt 2- 1 på et fris­parks­mål af Jakob Poul­sen kort før tid.

Læn­ge så det ud til at Ran­ders FC vil­le gå til pau­sen med en fø­ring. Spil­let hang ik­ke sam­men for FC Midtjyl­land, der i en læn­ge­re pe­ri­o­de eft er Mikael Is­haks tid­li­ge fuld­træff er mest af alt min­de­de om en grog­gy bok­ser. Ran­d­ru­si­a­ner­nes di­rek­te spil vold­te pro­ble­mer, li­ge­som det var mærk­bart af an­gri­be­ren Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen måt­te træk­ke sig ud med en for­stræk­ning i bag­lå­ret eft er blot et kvar­ter af før­ste halv­leg. Al­li­ge­vel fi k FCM ud­lig­net i dom­me­rens til­lægs­tid ved Kri­sti­an Bach Bak eft er et hjør­ne­s­park.

Hjem­me­hol­det fort­sat­te eft er pau­sen sin off en­si­ve sats­ning, men trods sto­re chan­cer for at sco­re, var det FC al­li­ge­vel Midtjyl­land, der trak sig sej­r­rigt ud af topop­gø­ret.

Martin Pu­sic ( 4) ind for Mor­ten Ras­mus­sen ( 14.), Marcos Ureña ( UB) ind for Marco Lar­sen ( 73.), An­dré Rø­mer ( UB) ind for Rilwan Has­san ( 86.). in­gen

in­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.