’’

BT - - SPORTEN -

I en bil, der til­brin­ger me­re tid i pit­ga­ra­gen end på ba­nen, bli­ver pro­gram­met me­get kom­pri­me­ret, når den en­de­lig kø­rer

BT’S F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.