MCLA­RENs KED

BT - - SPORTEN -

F1 FAS­HIO­NI­S­TA

Lars B. Jør­gen­sen

Da­ni­el Re­mar

LØR­DAG 14. MARTS 2015

Vi er gla­de for, at kon­struk­tø­rer­ne har få­et skabt en me­re skarp og aero­dy­na­misk næ­se på Ke­vin Magnus­sens ra­cer i for­hold til 2014. Desvær­re føl­ger la­ke­rin­gen ik­ke trop. Man kun­ne ha­ve la­vet et pletskud ved at fø­re den sor­te la­ke­ring fra fron­ten helt igen­nem, men væl­ger i ste­det at slå over i sølv­grå på bi­lens ba­gen­de. Den or­an­ge­rø­de staff ering, der la­ver en be­snæ­ren­de linje­fø­ring fra næ­se­tip og er in­te­gre­ret på si­despej­le­ne, kun­ne sam­men med kulsort ha­ve skabt en fa­sci­ne­ren­de ra­cer med Darth Va­der- ud­strå­ling.

lbj@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.