Red Bull ( 3/ 6)

BT - - SPORTEN -

Vel­kendt ud­tryk fra den koff ein­hol­di­ge læ­skedriks­ma­sto­dont. Un­der de før­ste test­kørs­ler vi­ste Red Bull sig el­lers frem med et kon­fet­tis­prag­let sort- hvidt design, in­den man gik til­ba­ge til den ka­rak­te­ri­sti­ske far­ve­teg­ning. Det er ik­ke nød­ven­dig­vis pænt i klas­sisk for­stand, men Red Bull har vok­set sig til en mar­kant stør­rel­se i fel­tet og den rø­de ty r på bi­lens » ryg « og næ­se er vel­pla­ce­ret. Det er god­kendt uden at væ­re pran­gen­de på den fe­de må­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.