For­ce In­dia ( 2/ 6)

BT - - SPORTEN -

Sto­re øko­no­mi­ske van­ske­lig­he­der vin­te­r­en igen­nem har præ­get sæ­so­n­op­tak­ten har præ­get tea­met her. Det vil­le da og­så væ­re synd at på­stå, at de­sign­de­par­te­men­tet har væ­ret på over­ar­bej­de. For­ce In­dia lig­ner mest af alt McLa­rens ke­de­li­ge og halvs­ju­ske­de fæt­ter ud fra en æste­tisk be­tragt­ning. Men hvis man er til 1970er- ag­tig far­ve­kol­la­ge, så er bi­len mu­lig­vis et fund for pen­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.