Wil­li­ams ( 6/ 6)

BT - - SPORTEN -

Det er ik­ke ba­re, for­di der står Re­xo­na med sto­re bog­sta­ver på si­den, at 1990er­nes må­ske bed­ste team frem­står rent og har­monisk. En kølig hvid grund­far­ve tilfører den Mer­ce­des drev­ne ra­cer ari­sto­kra­tisk ele­gan­ce og let­hed i ud­tryk­ket. Mar­ti­ni- log­o­et ful­den­der med sit schwung bil­le­det af en ra­cer, der har su­percool re­tro- ge­ner i sit DNA, og som ba­re er gen­nem­ført pæn i en­hver de­tal­je. Vi let­ter på hjel­men og si­ger til­lyk­ke til de to kørere Mas­sa og Bot­tas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.