Lo­tus ( 5/ 6)

BT - - SPORTEN -

Uhm, Lo­tus. Ba­re smag på nav­net, det er næ­sten ero­tisk læk­kert. Det sam­me kan si­ges om de­sig­net, som ræk­ker til­ba­ge til Emer­son Fit­ti­pal­di og en ge­di­gen gul­dal­der for F1. Den sor­te grund­far­ve er ført kon­se­kvent igen­nem, og bog­sta­ve­rin­gen er selvsagt i guld. En kniv­spids vel­pla­ce­ret rødt på hæks­poi­ler og si­despej­le gi­ver bi­len et vel­pla­ce­ret pift, og den dan­ske co- sponsor Saxo Bank må væ­re godt til­fred­se med sy­net af de fi­re­hju­le­de re­k­la­me­ma­ski­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.