Ma­nor ( uden­for be­døm­mel­se)

BT - - SPORTEN -

Er genop­stå­et af asken fra det kuld­sej­le­de Marus­sia- hold. Vi ved ik­ke, hvor­dan Ma­nor bi­len kom­mer til at se ud, men iføl­ge BTs F1­eks­pert, Pe­ter Ny­gaard, er der en sten­sik­ker sid­ste­plads i ven­te på as­fal­ten. Vi næ­rer ik­ke de sto­re for­håb­nin­ger til de­sig­net hel­ler . . .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.