SPURT­SEJR

Bres­chel blev num­mer syv i tæt eta­pe

BT - - SPORTEN - PA­RIS- NI­CE Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

Davi­de Ci­mo­lai ( Lam­pre) vandt gårs­da­gens eta­pe af Pa­ris- Ni­ce, men set med dan­ske øj­ne stik­ker det mest ud, at Mat­ti Bres­chel

fra Tin­koff - Saxo kom i mål på en sy­ven­de­plads. Desvær­re hav­de den hur­ti­ge dan­sker ik­ke helt kræft er­ne til at kø­re med om sej­ren på 5. eta­pe, der bød på 192,5 ki­lo­me­ter fra Saint- Étien­ne til Ra­steau.

Et ud­brud be­stå­en­de af fem mand blev hen­tet på eta­pens sid­ste ki­lo­me­ter. Bry­an Cou­qard ( Eu­ro­pcar) lag­de sig i front i spur­ten, men fransk­man­den blev til sidst slå­et af Davi­de Ci­mo­lai.

Mi­chal Kwi­at­kowski ( Etixx- Qui­ck Step) fø­rer sta­dig lø­bet for­an Ri­chie Po­r­te og Ge­raint Thomas.

Jakob Fuglsang ( Asta­na) er bedst pla­ce­re­de dan­sker på fem­te­plad­sen. Han er 32 se­kun­der eft er Kwi­at­kowski.

Lø­bets næst­sid­ste eta­pe på 184,5 ki­lo­me­ter kø­res i dag. I mor­gen af­slut­ter ryt­ter­ne årets ud­ga­ve af Pa­ris- Ni­ce med en en­kelt­start på 9,5 ki­lo­me­ter.

Davi­de Ci­mo­lai vandt gårs­da­gens eta­pe i Pa­ris- Ni­ce. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.