DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

ENG­LAND CHAM­PIONS­HIP, KLOK­KEN 16: 00 WAT­FORD VIN­DER KAM­PEN

Pa­tri­ck Nielsen får i aft en i Bal­lerup Su­per Are­na mu­lig­he­den for at kun­ne kal­de sig in­ter­na­tio­nal me­ster i su­per­mel­lemvægt i det an­er­kend­te bok­se­for­bund, WBA.

Al­bert­slund- bok­se­ren står nu over for den 36- åri­ge ame­ri­ka­ner Ge­or­ge Ta­h­doo­a­nip­pah, der blot har lidt ét ne­der­lag i kar­ri­e­rens hid­ti­di­ge 38 kam­pe. Book­ma­ker­ne har dan­ske­ren som stor­fa­vo­rit til sej­ren med od­ds om­kring 1,10, men Dan­ske Spil tror ik­ke på en kort kamp, da det gi­ver he­le 2,50 på, at Pa­tri­ck Nielsen stop­per ame­ri­ka­ne­ren før tid.

» Som vi ser det, går Pa­tri­ck Nielsen en hård fi ght i mø­de. Pa­tri­ck im­po­ne­re­de langt­fra i sin co­me­ba­ck­kamp i de­cem­ber mod po­lak­ken Wawrzyczek, og her kom­mer han op i mod en mod­stan­der med en vir­ke­lig fl ot re­kord­li­ste, som kan gi­ve god mod­stand « si­ger od­ds­sæt­ter Jan Tri­er fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.