1,73

BT - - SPORTEN -

Wat­ford er i den grad med i kam­pen om op­ryk­ning til Pre­mi­er Le­ague, og her kom­mer en kamp, som hol­det skal ha­ve go­de chan­cer for at vin­de. Re­a­ding skal nem­lig al­le­re­de to da­ge se­ne­re ud i en me­get vig­tig om­kamp i FA Cup’en mod Brad­ford, hvor hol­det kan spil­le sig i en se­mi­fi na­le mod Ar­se­nal, og da man ab­so­lut in­tet kan nå i li­ga­en, me­re end lig­ger det i kor­te­ne, at man­ge af de nor­ma­le pro­fi ler får lov at hvi­le i det­te op­gør. Ud over ka­ran­tæ­ne­ram­te Tom­my Ho­ban er Wat­ford i stær­ke­ste op­stil­ling og bør vin­de på bå­de klas­se og mo­ti­va­tion.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.