2,20

BT - - SPORTEN -

Dort­munds re­tur­kamp mod Ju­ven­tus i midt­u­gen må si­ges at væ­re af ko­los­sal be­ty dning. Jür­gen Kl­op­ps mand­skab har ik­ke me­get at spil­le for i Bun­des­liga­en, hvor nedryk­ning ik­ke bør bli­ve et te­ma, men hvor Cham­pions Le­ague- plad­ser­ne og­så er me­get langt væk. Der­for bør FC Köln stå med pæ­ne chan­cer for trods alt ba­re at sco­re på Sig­nal Idu­na Park mod et di­stra­he­ret hjem­me­hold, spe­ci­elt med tan­ke på, at hol­det har sco­ret på ude­ba­ne mod an­dre top­hold som Bay­ern Mün­chen, Wol­fsburg, Schal­ke og Le­ver­ku­sen. Gå eft er mål fra beg­ge si­der.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.