Jeg gi­der ik­ke

BT - - WEEKEND -

gå i by­en, til kon­cer­ter el­ler festi­va­ler, for jeg ha­der ful­de men­ne­sker i fl ok ... Ful­de men­ne­sker har sjæl­dent no­get in­ter­es­sant at si­ge, og skal jeg væ­re so­ci­al, er det da for at ta­le om in­ter­es­san­te ting For­fat­ter og ko­mi­ker San­ne Søn­der­gaard

til Ber­ling­s­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.